Беларускі касцюм. Беларусский костюм

Аннотация: Впервые в книге на основе различных исторических источников (старинные летописи, летописи, актовые документы XV-XIII веков и др.), Этнографической и этнолингвистической литературы XIX-XX веков. Богато иллюстрированное издание рассчитано на историков, этнологов, искусствоведов и широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой белорусского народа.

У кнізе ўпершыню на аснове разнастайных гістарычных крыніц (старажытных летапісаў, хронік, актавых дакументаў XV-XIII стст. і інш.), этнаграфічнай і этналінгвістычнай літаратуры ХІХ-ХХ стст. комплексна, ва ўсёй сваёй шматварыянтнасці паказаны працэсс развіцця беларускага касцюма розных сацыяльных слаёў насельніцтва з глыбокага мінулага да сучаснасці.Багата ілюстраванае выданне разлічана на гісторыкаў, этнолагаў, мастацтвазнаўцаў і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай беларускага народа.

Библиографическая запись: Белявина В. Н., Ракова Л. В. Белорусский костюм. Минск: Беларусь, 2017. 463 с.

ISBN: 9789850112415

Назад, в каталог