Греция 🇬🇷

¤ 50 лепта, Аретуза и кариот, монета
📆 1963 год выпуска
📎 каталог: SC 750