Испания 🇪🇸

¤ 3+7 песет, монета Цезаря Августина, в серии 3 марки
📆 1976 год выпуска
📎 каталог: Mi 2212-13