Италия 🇮🇹

¤ 1000 лир, банкнота Италии и монета Умберто I
📆 1993 год выпуска
📎 каталог: Mi 2300